Villkor för retur 

Instruktioner för retur

Reklamation
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att den är riktig och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta NITTIOETT via e-post (info@nittioett.se) och uppge order-id, samt orsak till reklamation.